Dotacje dla firm – o czym należy pamiętać wybierając wykonawcę

Realizując program umożliwiający otrzymanie dotacji dla firmy, należy pamiętać o ściśle określonej procedurze wyboru wykonawcy. Decydującym czynnikiem, jaką formę wyboru dostawcy należy zastosować jest szacowana kwota zamówienia. W przypadku zamówień o wartości netto poniżej 50 tys. zł stosujemy tzw. rozeznanie rynku. Natomiast w przypadku kwot powyżej 50 tys. zł netto stosujemy tzw. zasadę konkurencyjności. Takie i inne rzeczy są weryfikowane na etapie rozliczania, a także kontroli. Jeśli jesteś ciekawy jak będzie przebiegała kontrola Twojego projektu kliknij tutaj.

Czym jest rozeznanie rynku?

Otrzymanie i rozliczenie dotacji dla firm, wiąże się z przedstawieniem szeregu dokumentów, wskazujących na właściwy wybór dostawcy urządzenia lub usługi. Rozeznanie rynku ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie rynkowej.
Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.
➢ W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen/cenników potencjalnych wykonawców zamówienia.
➢ Cenniki można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na swojej stronie internetowej. Należy pamiętać, aby strona internetowa była również prawidłowo oznaczona pod kątem projektu, o czym piszemy tutaj. Innym sposobem może być także skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców. Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekroczy 50 tys. PLN netto, wtedy należy zastosować zasadę konkurencyjności.
➢ W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, możliwe jest zastosowanie zasady konkurencyjności zamiast rozeznania rynku.
➢ W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane. W takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

Czym jest zasada konkurencyjności?

Zasadę konkurencyjności można określić jako „procedurę opierającą się na upublicznieniu zapytania ofertowego, które musi spełnić rygorystyczne wymagania scharakteryzowane w wytycznych, w obrębie opisu przedmiotu zamówienia.” Do owej procedury należą m.in.:
➢ określenie warunków udziału w postępowaniu przy udzielaniu zamówienia publicznego
➢ określenie procesu oceny dokonywanej po spełnieniu danych warunków
➢ podanie kryteriów oceny oferty ubiegającej się o udzielenie zamówienia publicznego
➢ określenie procedury związanej z przyznawaniem punktów za spełnienie podanych wcześniej kryteriów oceny oferty
➢ podanie terminu do którego można składać oferty zabiegające się o udzielenie zamówienia publicznego

Na czym polega upublicznienie zapytania w ramach zasady konkurencyjności?

Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Bazą konkurencyjności jest nazwany portal internetowy, który służy jako specjalne narzędzie do publikacji zapytań ofertowych dla wszystkich beneficjentów, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada obejmuje również projekty wsparte dotacją dla firm. Jedną z baz służących do publikacji jest baz służąca do publikacji zapytań ofertowych w ramach realizowanych projektów Unii Europejskiej. Dana baza umożliwia umieszczanie ogłoszeń tylko i wyłącznie beneficjentom, którzy realizują projekt objęty wsparciem funduszy unijnych.

Minimalny termin składania ofert

Termin na złożenie oferty wynosi co najmniej 7 dni w przypadku dostaw i usług, a co najmniej 14 dni – w przypadku robót budowlanych. W przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 350 000 euro netto na roboty budowlane lub 214 000 euro netto na dostawy i usługi, termin wynosi co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Przykład: Firma X planowała zakup wózka widłowego (koszt ok. 70 tys. zł). Postępowanie przetargowe opublikowała na Bazie Konkurencyjności 4 listopada 2020r (środa). Bieg 7 dni rozpoczął się dzień po upublicznieniu zapytania tj. 5 listopada. 7 dni kalendarzowych mija 11 listopada, w związku z faktem iż jest to święto i dzień wolny od pracy, firma X wydłużyła termin składania ofert o jeden dzień do 12 listopada.

Czy każdy może złożyć ofertę w ramach postępowań?

W celu uniknięcia konfliktu interesów nie wolno udzielać zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo ani osobowo z zamawiającym. Również osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Dotacja dla firmy to dobry sposób, aby pozyskać środki na rozwój przedsiębiorstwa. Nowa perspektywa przewiduje ponad 76 miliardów euro na inwestycje w innowacje, wzrost konkurencyjności oraz cyfryzację. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób wybierać dostawców, aby nie narazić się na ewentualne korekty finansowe ze strony instytucji dotujących

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

Techniczne
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Odrzucam wszystkie usługi
ZAPISZ
Akceptuję wszystkie usługi
Open Privacy settings