Przewodnik po Kwalifikowalności Wydatków: Klucz do Optymalizacji Inwestycji Ekologicznych
W dobie narastającego kryzysu klimatycznego i rosnącej świadomości ekologicznej, zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje poszukują efektywnych metod wspierania zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na te potrzeby, wprowadzono działanie Kredyt ekologiczny w ramach Programu Operacyjnego Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten artykuł służy jako przewodnik po kluczowych zasadach kwalifikowalności wydatków związanym z tym programem, ułatwiając wnioskodawcom skuteczne planowanie i realizację projektów ekologicznych.

Podstawowe Zasady
Zasady kwalifikowalności wydatków w programie są jasno określone, co pozwala na precyzyjne dostosowanie projektów do wymagań finansowych. Ważne jest, aby rozróżnić pojęcia “wydatki kwalifikowalne” i “koszty kwalifikowalne”, które używane są zamiennie, a maksymalne progi wartości dofinansowania określone są przez regulacje UE dotyczące pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. Nie można przekraczać określonych progów pomocy finansowej, a pomoc de minimis udzielana jest pod warunkiem, że łączna kwota otrzymanej pomocy nie przekracza ustalonych limitów.

Podatek VAT i inne podatki nie są uznawane za koszty kwalifikowalne, co jest istotne dla planowania finansowego projektu. Ponadto, wkład własny wnioskodawcy musi pochodzić z niepublicznych źródeł i być wyrażony w formie pieniężnej.

Kategorie Wydatków Kwalifikowalnych
Program szczegółowo określa, na jakie rodzaje wydatków można otrzymać dofinansowanie:

  • Regionalna pomoc inwestycyjna dotyczy kosztów związanych z inwestycjami początkowymi i zmianami w procesach produkcyjnych.
  • Pomoc na usługi doradcze dla MŚP obejmuje koszty zewnętrznych usług doradczych niezbędnych do realizacji projektu.
  • Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną jest skierowana na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej.
  • Pomoc inwestycyjna na promowanie energii odnawialnej koncentruje się na dodatkowych kosztach związanych z wdrażaniem technologii OZE.
  • Pomoc na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy uwzględnia koszty związane z budową lub modernizacją systemów.

Omówmy teraz szczegółowo poszczególne kategorie

1. Regionalna pomoc inwestycyjna
Za kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej uznaje się koszty związane z realizacją inwestycji początkowej, co obejmuje zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Rodzaje kwalifikowalnych wydatków to m.in.:

Nabycie środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości i gruntu.
Nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z inwestycją ekologiczną.
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, jak patenty, licencje czy know-how.
2. Pomoc na usługi doradcze dla MŚP
W tej kategorii kwalifikowalne są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezwiązane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Przykładami mogą być studia, ekspertyzy, koncepcje techniczne.

3. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
Dotyczy dodatkowych kosztów koniecznych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Obejmuje to zakup nowych, bardziej efektywnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz robót i materiałów budowlanych.

4. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE)
Obejmuje koszty związane z nowymi instalacjami OZE, w tym dodatkowe koszty referencyjne oraz koszty małych instalacji. Kwalifikowalne są inwestycje przyczyniające się do wyższego poziomu ochrony środowiska.

5. Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy
Dotyczy kosztów związanych z budową, rozbudową lub odnowieniem systemów ciepłowniczych i chłodniczych, tak aby działały one efektywniej energetycznie.

Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby wydatki były ściśle związane z realizacją projektu ekologicznego i spełniały kryteria szczegółowo opisane w regulaminach i instrukcjach projektu .

Praktyczne Wskazówki
Przy planowaniu projektu ważne jest, aby dokładnie zanalizować i dopasować planowane wydatki do kategorii kwalifikowalnych kosztów. Wnioskodawcy muszą dokładnie dokumentować wszystkie wydatki i postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi funduszy europejskich. Zaleca się również konsultację z Regulaminem Wyboru Projektów oraz Instrukcją wypełniania wniosku, aby zapewnić zgodność z wytycznymi i zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

Techniczne
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Odrzucam wszystkie usługi
ZAPISZ
Akceptuję wszystkie usługi
Open Privacy settings