Tak, stało się! Pierwszy z programów krajowych został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 opiewają na kwotę 7,9 mld euro! Już niedługo możemy spodziewać się pierwszych naborów dedykowanych polskim przedsiębiorcom.

Co to jest FENG i co finansuje?

Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki to kontynuator takich programów jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Uruchomione środki pomogą we wdrażaniu innowacyjnych produktów, procesów i usług, a także wesprą w realizacji  prac B+R w polskich organizacjach.

Główne założenia FENG

Program został podzielony na IV główne priorytety. Do kluczowych zadań jakie będzie realizować zaliczamy:

  • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii;
  • wzrost konkurencyjności MŚP;
  • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości;
  • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii

Ze środków będą mogli korzystać przedsiębiorcy, instytucje naukowe, a także konsorcja przedsiębiorstw wraz z jednostkami badawczymi oraz  instytucje otoczenia biznesu tj. ośrodki przedsiębiorczości, ośrodki innowacji oraz instytucje finansowe.

Formy wsparcia programu krajowego FENG

Budżet dedykowany dla Polski wynosi aż 7,9 mld euro! Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o środki w ramach dotacji, pożyczek, gwarancji czy innych instrumentów finansowych.

 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Funduszy dla Nowoczesnej Gospodarki, tutaj piszemy o nich więcej. Zapraszamy również do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą szczegółowych informacji na temat naborów realizowanych w ramach FENG.