Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, KE zatwierdziła kolejny krajowy program dla Polski. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to największy program w całej Unii Europejskiej.

Co to jest FEnIKS?

Główne założenia programu zakładają  poprawę warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Program ma na celu:

– obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
– budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
– dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
– poprawę bezpieczeństwa transportu
– zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
– wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym

Efektywność energetyczna i wpływ na zmiany klimatyczne

Uruchomienie funduszy unijnych w tym zakresie to zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej, a także przedsiębiorstw. Ponadto to inwestycje obejmujące lepsze wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, które mają wpłynąć na poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych. Dodatkowo dzięki środkom z nowego funduszu wsparte zostaną inteligentne sieci gazowe.

Nowe przedsięwzięcia w obszarze środowiska mają wzmocnić globalną odporność na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie), a także przyczynić się do ochrony dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego).

FEnIKS wpłynie na ochronę bioróżnorodności

Fundusz będzie ukierunkowany również na poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami i odpadami komunalnymi. Kolejnym ważnym obszarem jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów. Program umożliwi rozwój systemów monitorujących zasoby przyrodnicze, aby ułatwić ich ochronę.

Transport

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery, program rozwinie transport szynowy i zwiększy dostępność komunikacji zbiorowej. Obejmie również budowę nowych i modernizację istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast. Dodatkowo na celu jest rozwój alternatywnych łańcuchów logistycznych takich jak porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne.

Ochrona zdrowia i kultura

W ramach FEniKS zostaną podjęte inwestycje w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które wpłyną lepszą dostępność pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.  Jeśli chodzi o sektor kultury zostaną podjęte działania, które wpłyną na  ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu. Jednocześnie zostaną podjęte inwestycje rozwijające instytucję kultury oraz wspierające ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Kto może skorzystać ze środków FEnIKS i w jakiej formie?

Oferta Programu skierowana będzie do m.in.:

– przedsiębiorstw,
– jednostek samorządu terytorialnego,
– podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
– właścicieli budynków mieszkalnych,
– państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
– dostawców usług energetycznych,
– zarządców dróg krajowych i linii kolejowych,
– służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
– Państwowej Straży Pożarnej,
– podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
– organizacji pozarządowych,
– instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
– kościoły i związki wyznaniowe.

Formy wsparcia, które zostaną uruchomione to dotacje, instrumenty finansowe, a także te łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Pierwszym zatwierdzonym programem był FENG, o którym pisaliśmy tutaj.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

Techniczne
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Odrzucam wszystkie usługi
ZAPISZ
Akceptuję wszystkie usługi
Open Privacy settings