Niedawno Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy. Niestety nie oznacza to, że otrzymamy pieniądze od razu. Polska teraz musi spełnić wymagania Brukseli, a mianowicie osiągnąć określone „kamienie milowe” związane z ważnymi aspektami niezależności sądów w Polsce. Spełnienie tego wymogu musi dokonać się jeszcze przed jakimikolwiek wpłatami w ramach Funduszu Odbudowy.

Kiedy wypłata środków?

Polska jest jednym z największych beneficjentów Funduszu Odbudowy. Do końca 2023 roku nasz kraj otrzyma 26 mld euro z przeznaczeniem na dotację, a także 11,5 mld euro na pożyczki. Środki te muszą zostać wykorzystane do 2026 roku. Pierwsze transza środków powinna zostać przelana wczesną jesienią i wynosić będzie 4,2 mld euro. W następnych latach przewiduje się występowanie o refundację dwa razy w kolejnym roku wdrożenia KPO.
Zdaniem ekspertów proces ustalenia ostatecznego kształtu umów finansowych może się wydłużyć nawet do 4 miesięcy ze względu na okres wakacyjny. W tym czasie, kiedy już KPO zostanie formalnie zatwierdzony będzie możliwość uruchamiania naborów konkursowych i przyjmowania wniosków, a co za tym idzie realizacji projektów.

Jakie projekty otrzymają dofinansowanie?

Głównym strategicznym założeniem Krajowego Planu Odbudowy jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, który został utracony w skutek działania pandemii COVID-19. Celem Planu jest również wsparcie budowaniu konkurencyjnej gospodarki, a także wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższej perspektywie czasu.
Spełnienie założeń KPO odbywać się będzie dzięki przyśpieszonemu rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym jak również wykorzystaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych.
Krajowy Plan Odbudowy to inwestycje w pięciu głównych obszarach:
· odporność i konkurencyjność gospodarki – przeznaczone na ten cel są aż 4,133 mld euro
· zielona energia i zmniejszenie energochłonności – największa pula środków, bo aż 6,347 mld euro
· transformacja cyfrowa – 3,034 mld euro to najmniejsza pula środków przeznaczona w tym obszarze
· dostępność i jakość ochrony zdrowia – 4,262 mld euro kwota przeznaczona na te inwestycje
· zielona i inteligentna mobilności – druga w kolejności największa pula środków – 6,074 mld euro.
Oba komponenty Zielona energia i zmniejszenie energochłonności wraz z Zieloną i inteligentną mobilnością stanowią 26,6 % i 25,5% całej kwoty środków planowanych na inwestycje w ramach KPO.

Podsumowując do końca 2023 roku, Polska otrzyma 23 mld euro w dotacjach oraz 11,5 mld euro pożyczek. Największą pulę środków przeznacza się na działania w kierunki zielonej transformacji — około 11,75 mld euro. Z tego najwięcej środków będzie rozdysponowanych na kompleksowe działania w obszarze oszczędności energetycznej i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji.