Czym jest Fundusz Sprawiedliwiej Transformacji w nowej perspektywie unijnej?

Nowy instrument jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, uruchomiony dla perspektywy unijnej 2021-2027, ma na celu niwelowanie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz środowiskowych wynikających z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Fundusz umożliwia wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, którego zadaniem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej państw Unii Europejskiej do 2050r.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma na celu dofinansowanie i wsparcie regionów, które borykają się z problemami wynikającymi z wysokich kosztów polityki klimatycznej oraz energetycznej.

Transformacja sektora górniczego

Najtrudniejszym zadaniem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych, które w 75% pochodzą z sektora energetycznego. Kraje członkowskie Unii Europejskiej stoją więc przed wyzwaniem odejścia od węgla kopalnianego i wdrożenia rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Transformacja w kierunku zielonej gospodarki, wymaga przekształcenia sektora energetycznego. Należy bowiem znaleźć alternatywne rozwiązania, które zastąpią dotychczasowe działalności związane z tą branżą, a pracownicy zostaną zatrudnieni w innych sektorach gospodarki. Na dofinansowania i realizację przedsięwzięć Komisja Europejska dla całej UE przeznacza 17,5 mld euro.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – jakie projekty otrzymają dofinansowanie

Dzięki środkom unijnym z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostaną podjęte inwestycje, mające na celu generowanie czystej energii, redukcję gazów cieplarniach, przebudowę i modernizację instalacji wysokoemisyjnych, a także działania wpisujące się w gospodarkę o obiegu zamkniętym w szczególności takie, które eliminują powstawanie odpadów.

 

Sprawiedliwa Transformacja – Dofinansowanie zmian dla Śląska

Zmiany w branży górniczej oraz energetycznej przyczynią się do znacznej redukcji zatrudnienia i będą wymagały rozwinięcia nowych odmiennych gałęzi gospodarki, które umożliwią niwelowanie  negatywnych skutków przekształcania obszaru związanego z rynkiem pracy. W ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji uwzględniono dofinansowanie dla procesu dywersyfikacji i przekształcania gospodarki regionu, a także podnoszenia jej poziomu innowacyjności. Z tego względu zostaną uruchomione programy wspomagające rozwój sektora B+R w obszarze regionalnych, inteligentnych oraz technologicznych specjalizacji.

Ponadto realizowane będą działania, które umożliwią rozwój nowych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, a także rozwiną zeroemisyjny transport.