W związku z wojną na Ukrainie małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pomoc publiczną. Pula środków przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców, które ucierpiały w wyniku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wynosi 45 milionów złotych. O taką pomoc można się starać do 31 grudnia 2022 roku.

Kto dysponuje środkami?

Wsparcie finansowe będzie udzielane ze środków, którymi dysponują Marszałkowie Województw wyrażający chęć skorzystania z programu.
Środki pochodzić będą z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz 2007-2013 z regionalnych programów operacyjnych województw. Należą do nich Podkarpacie, Podlasie i Województwo świętokrzyskie.

Jaka jest przewidywana forma pomocy?

Środki zostaną rozdysponowane beneficjentom w formie pożyczek, a ubiegać się o nie mogą małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Maksymalny okres na jaki pożyczka zostanie udzielona to 6 lat, a kwota zostanie ustalona indywidualnie z wnioskodawcami.
W celu uzyskania większej ilości informacji należy kontaktować się z poszczególnymi Urzędami Marszałkowskimi lub w razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem Quantus tutaj.

Wsparcie finansowe, a wpływ na konkurencyjność gospodarki

Wsparcie finansowe pozwoli przeciwdziałać szkodom, a także wpłynie na ciągłość działalności gospodarczej w sytuacji kryzysowej wywołanej atakiem Rosji na Ukrainę.
Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r, które weszło w życie 10 sierpnia reguluje udzielanie pomocy z instrumentów finansowych oraz ze środków instrumentów inżynierii finansowej, podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wyżej wspomnianą wojną.
Uruchomienie powyższych środków będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na sytuację ekonomiczną i społeczną społeczeństwa.