W dniach 6 czerwca – 8 lipca 2022 r, mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie, które obejmą wsparcie w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami lub chorobami zawodowymi, a także zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Projekty objęte dofinansowaniem na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Projekty, które chcą ubiegać się o dofinansowanie muszą ograniczać negatywne oddziaływanie dla co najmniej jednego poniższego parametru:

• mikroklimat (gorący lub zimny);
• czynniki chemiczne i pyły;
• czynniki biologiczne;
• czynniki mechaniczne;
• czynniki elektryczne i elektryczność statyczna;
• hałas;
• ogólne i miejscowe drgania;
• niewłaściwe oświetlenie elektryczne;
• promieniowanie jonizujące;
• promieniowanie optyczne (podczerwone lub widzialne lub nadfioletowe);
• pola elektromagnetyczne;
• obciążenia fizyczne, dynamiczne lub statyczne.

Zainteresowani naborem, muszą pamiętać, aby działania mieściły się w następujących obszarach technicznych:
• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
• środki ochrony indywidualnej.

Minimalny i maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna natomiast 80% szacowanej wartości projektu, nie więcej jednak niż maksymalna kwota dofinansowania, która dopuszcza 299 000 zł dla działań inwestycyjnych oraz 300 000 zł dla działań inwestycyjno-prawnych (299 000 zł działania inwestycyjne i 1 000 zł działania doradcze).

Czego nie obejmuje dotacja?

W ramach programu nie podlegają dofinansowaniu działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkolenia, dojazdy, a także zakwaterowanie.

Termin realizacji i sposób składania wniosku

Warto mieć również na uwadze, że planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Dokumentacje aplikacyjną podpisują podpisem kwalifikowanym osoby upoważnione do reprezentacji, a podpis musi zostać złożony w sposób zwizualizowany – w miejscu do tego wyznaczonym. Następnie pliki elektroniczne przesyła się przez wskazaną stronę ZUS. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2022 r.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do Konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące wymagania formalne:
1) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
2) nie zalegają z opłacaniem podatków;
3) nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4) nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
5) nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Czas na złożenie dokumentacji jeszcze trwa, strona przez którą należy złożyć wniosek będzie aktywna od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem, nasz zespół Quantus przeprowadzi Państwa przez całą procedurę złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

Techniczne
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Odrzucam wszystkie usługi
ZAPISZ
Akceptuję wszystkie usługi
Open Privacy settings