fbpx

Uzyskaj nawet do 500 tys. zł dofinansowania!
RPO WSL 3.2 Inwestycje w MŚP

Termin składania wniosków: 30.04.2021 godz. 8:00 – 18.05.2021 godz. 12:00

Prowadzisz firmę w branży turystycznej lub restauracyjnej?

Uzyskaj nawet do 500 tys. zł dofinansowania! W ramach działania ogłaszanego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości https://scp-slask.pl RPO WSL 3.2 Inwestycje w MŚP, możesz uzyskać do 85% dotacji!

Twoja firma odniosła straty w wyniku pandemii COVID-19 i działasz na terenie woj. śląskiego w branży:
– gastronomicznej,
– hotelarskiej,
– turystycznej,
– przemysł czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa

Termin naboru:

Rozpoczęcie naboru 30.04.2021 godz. 8:00 – 18.05.2021 godz. 12:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

PAŹDZIERNIK 2021, IV kwartał 2021

Dla kogo projekt jest skierowany?

Twoja firma odniosła straty w wyniku pandemii COVID-19 i działasz na terenie woj. śląskiego w branży:
– gastronomicznej,
– hotelarskiej,
– turystycznej,
– przemysł czasu wolnego.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Warunkiem podstawowym ubiegania się o dofinansowanie będzie:
a) działalność w jednej z następujących branż: gastronomia, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego
b) spadek sprzedaży o co najmniej 50% w roku 2020 (od stycznia do grudnia) w stosunku do 2019r.

Dominująca działalność gospodarcza na dzień 31.12.2020 r., wpisuje się w poniższe kody PKD:
• 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
• 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
• 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
• 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
• 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
• 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
• 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
• 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
• 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
• 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
• 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
• 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
• 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
• 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
• 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
• 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
Spadek obrotów

Minimum 50% – stosunek średniomiesięcznego przychodu w roku 2020 w stosunku do średniomiesięcznego przychodu w roku 2019. Pod uwagę brane będą wszystkie przychody uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo punktowane w ramach kryterium strategicznego:

  • powyżej 60% – 1 pkt,
  • powyżej 70% – 3 pkt.,
  • powyżej 80% – 5 pkt.
Na co można się starać uzyskać dofinansowanie

Dotacje będzie można przeznaczyć m.in. na:
a) maszyny i urządzenia
b) wyposażenie
c) roboty i materiały budowlane

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Kim jesteśmy?

Firma QUANTUS CONSULTING została założona w 2010r. przez Wojciecha Króla, posiadającego doświadczenie w doradztwie ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym.

Nasze doświadczenie to ponad 60 zadowolonych klientów z całej Polski, dla których pozyskaliśmy około 80 mln EUR. Łącznie zrealizowaliśmy niespełna 200 projektów doradczych.

Co oferujemy?

Kompleksowa usługa obejmuje:

a) analizę możliwości dofinansowania i oszacowanie możliwych do uzyskania punktów
b) przygotowanie wniosku o dofinansowanie
c) administracja i obsługa projektu, korespondencja z Instytucją Zarządzającą
d) obsługa postępowań przetargowych
e) rozliczenie projektu (składanie wniosków o płatność)
f) udział w ewentualnych kontrolach

Co przygotujemy dla Twojej firmy?

– przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

– administracja i obsługa projektu, korespondencja z Instytucją Zarządzającą

Forma rozliczenia

Nasze wynagrodzenie w przeważającej części rozliczane jest jako premia za sukces – dostajemy wynagrodzenie w momencie, gdy Twoja firma dostaje dotację.

Harmonogram współpracy:

  1. analiza możliwości dofinansowania i oszacowanie możliwych do uzyskania punktów
  2. podpisanie umowy o współpracy
  3. przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
  4. administracja i obsługa projektu, korespondencja z Instytucją Zarządzającą

Porozmawiajmy o Projekcie dla Twojej firmy

Skontaktuj się z nami:

 

+48 514 787 418

kontakt@quantus.biz.pl

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 2/1

44-100 Gliwice

Zostaw kontakt do siebie, oddzwonimy: