fbpx

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma QUANTUS CONSULTING Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Design dla przedsiębiorstw pt. „Dywersyfikacja działalności QUANTUS CONSULTING poprzez zaprojektowanie i uruchomienie e-usługi doradztwa dla mikro i
małych firm” (Numer wniosku POIR.02.03.05-24-0010/18 ).

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie nowej e-usługi doradztwa prawnego, finansowego, marketingowego i organizacyjnego.

Efektem realizacji projektu będzie dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy.

Koszt projektu (netto): 227 500 zł
Kwota dofinansowania: 179 375 zł

Wszystkie postępowania przetargowe w ramach projektu realizowane są zgodnie z zasadą konkurencyjności i publikowane w zależności od wielkości zamówienia na stronie Beneficjenta lub na bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1.

Wyniki postępowania nr 1:

Data publikacji wyników: 25.03.2019r. 

W postępowaniu nr 1 wybrano ofertę firmy HSCS Sp z o.o.o.; cena netto oferty 4 370,00 zł.  

Zapytanie ofertowe nr 2.

  • Dotyczy zakupu komputera przenośnego (Windows).
  • Termin składania ofert: 11.04.2019r.
  • Link: ogłoszenie 

Wyniki postępowania nr 2: 

Data wyboru: 12.04.2019r. 

W postępowaniu nr 2 wybrano wpłynęła 1 oferta firmy X-KOM, która spełniła wymogi formalne i została wybrana. Cena brutto 4749 zł.

 

Zapytanie ofertowe nr 3.

  • Dotyczy zakupu komputera przenośnego (iOS).
  • Termin składania ofert: 11.04.2019r.
  • Link: ogłoszenie 

Wynik postępowania nr 3:

Postępowanie anulowane.

 

Zapytanie ofertowe nr 4. 

  • Dotyczy zakupu komputera przenośnego (iOS).
  • Termin składania ofert: 13.05.2019r.
  • Link: ogłoszenie 

Wynik postępowania nr 4:

Data wyboru: 14.05.2019r. 

W postępowaniu nr 3 wybrano wpłynęła 1 oferta firmy X-KOM, która spełniła wymogi formalne i została wybrana. Cena brutto 13 799 zł.