Chcesz wprowadzić nowy produkt na rynek lub potrzebujesz diagnozy, która ułatwi Ci podjęcie właściwych decyzji biznesowych?

Przygotujemy dla Ciebie kompleksową analizę, a także opracujemy biznesplan.

Tworzymy na potrzeby projektów unijnych, dla banków instytucji przyznających dotacje czy przedsiębiorców szczegółowe i dokładne biznes plany dla planowanych inwestycji, a także przeprowadzamy analizy ekonomiczne, jakościowe oraz ilościowe. Opracowujemy modele finansowe dla wybranych wariantów i tworzymy opracowania w postaci studiów wykonalności. Wspieramy w ocenie inwestycji pod kątem rentowności i okresu zwrotu nakładów.

Wsparcie w stworzeniu biznesplanu obejmuje proces od pomysłu do opracowania ostatecznej wersji dokumentu. Powstaje on na podstawie przeprowadzenia gruntownej analizy i pozwala zweryfikować aktualny stan przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zachodzących procesów, które wpłyną na sytuację firmy.

Dokument staje się nieocenionym narzędziem w procesie zarządzania i efektywnego rozwoju. Dzięki planowaniu i stałej kontroli, decyzje strategiczne i inwestycyjne podejmowane są najtrafniej.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna, jakościowa i ilościowa ma na celu dowieść, że dany obszar działań jest właściwy oraz, że zapewni płynność finansową i przyniesie zysk dla firmy. Zakres biznes planu nad którym pracujemy obejmuje:
• Charakterystykę przedsiębiorstwa,
• Przygotowanie analizy rynkowej pod kątem wprowadzenia nowego produktu lub usługi,
• Przeprowadzenie analizy konkurencji,
• Sporządzenie analizy strategicznej oraz opracowanie strategii rozwoju firmy,
• Opracowanie optymalnej struktury finansowania,
• Sporządzenie prognoz finansowych w tym ocenę inwestycji pod kątem rentowności i okresu zwrotu nakładów

Potrzebujesz wsparcia w analizie i / lub stworzeniu biznesplanu? Skontaktuj się z nami.

Jak będzie wyglądać nasza współpraca:

Przygotujemy dla Ciebie kompleksową analizę, a także opracujemy biznesplan.

Przeprowadzamy analizy ekonomiczne, jakościowe oraz ilościowe. Opracowujemy modele finansowe dla wybranych wariantów i tworzymy opracowania w postaci studiów wykonalności oraz biznesplanów dla banków, instytucji przyznających dotacje czy właścicieli.

Wspieramy w ocenie inwestycji pod kątem rentowności i okresu zwrotu nakładów. 

Potrzebujesz wsparcia w analizie i / lub stworzeniu biznesplanu?