fbpx

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze głównie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP i dużych, jak również jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy analizę planów inwestycyjnych pod kątem możliwości dofinansowania ze środków publicznych i wskazujemy najkorzystniejsze źródła finansowania. 

Naszym zadaniem jest przygotowanie wniosku o dotacje w oparciu o zdobyte przez lata doświadczenie i wiedzę ekspercką. Kompletujemy niezbędną dokumentację do podpisania umowy o dofinansowanie, wspomagając naszych klientów w procesie rozliczania projektu unijnego i w czasie kontroli. 

 

Plan współpracy:

 

Faza 1 KONSULTACJE

Analiza pomysłu wdrażanego projektu oraz możliwości inwestycyjnych spośród dostępnych programów. Wybór i rekomendacja odpowiedniego programu dotacji oraz uwzględnienie planowanych terminów naboru w ramach konkursu. 

 

Faza 2 PRACA NAD PROJEKTEM

Konsultacje i planowanie prac nad projektem. Ocena możliwości uzyskania dotacji pod kątem innowacyjności, finansowym, technologicznych i organizacyjnym Wnioskodawcy. Sugestie, pomysły i wskazówki mające na celu uzyskanie jak największej ilości możliwych punktów w ramach konkursu. 

 

Faza 3 SPORZĄDZANIE WNIOSKU O DOTACJE

Tworzenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami dodatkowymi takimi jak biznesplany, raporty, studium wykonalności. Pomoc w pozyskaniu opinii o innowacyjności, badań oraz w wsparcie w nawiązaniu współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi. Analiza dokumentacji finansowej Wnioskodawcy wraz z przygotowaniem profesjonalnej analizy finansowej umożliwiająca zaplanowanie inwestycji.

 

Faza 4 ZŁOŻENIE WNIOSKU 

Weryfikacja i skompletowanie dokumentacji projektowej.

 

Faza 5 MONITOROWANIE I OBSŁUGA W TRAKCIE OCENY PROJEKTU

Sporządzanie oraz złożenie dokumentacji uzupełniającej do wniosku. Jeśli istnieje taka potrzeba dokonanie niezbędnych poprawek, przekazanie instrukcji i doradztwo w procesie składania wyjaśnień. Stały kontakt z instytucją finansującą, monitorowanie i informacja o wynikach postępowania. Przygotowanie do panelu ekspertów oraz jeśli jest konieczność procedury odwoławczej.

 

Faza 6 ZAWIERANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Pełne wsparcie przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Stały kontakt z opiekunem projektu oraz pomoc przy składaniu i wysyłaniu wymaganych załączników dla instytucji przyznających dotacje.

 

Faza 7 REALIZACJA PROJEKTU

Doradztwo i wsparcie w procesie przygotowania postępowań przetargowych. Pomoc przy opublikowaniu postępowań, ich trwania oraz wyboru wykonawcy. Sporządzenie dokumentacji zgodnie z zasadą konkurencyjności i wytycznych. Przygotowanie i złożenie wniosków sprawozdawczych wraz z wymaganą dokumentacją. 

 

FAZA 8 ROZLICZENIE PROJEKTU

Złożenie końcowego wniosku o płatność – rozliczającego w oparciu o wytyczne programu. Terminowe przygotowanie niezbędnych załączników do rozliczenia projektu oraz przekazanie instrukcji w zakresie poprawnego fakturowania, a także przechowywania dokumentacji konkursowej.

 

FAZA 9 WDROŻENIE, MONITOROWANIE I KONTROLA PROJEKTU

Doradztwo w momencie wdrażania produktu/usługi na rynek. Wsparcie w trakcie monitorowania projektu i przygotowanie do kontroli unijnej. Obecność w momencie wizytacji dotyczącej projektu przez instytucję finansującą oraz jednostki zewnętrzne. Nasza rola kończy się w momencie zakończenia trwałości projektu – 3 lata po jego zakończeniu.

 

Zakres świadczonych usług obejmuje od analizy możliwości uzyskania wsparcia, po przygotowanie wniosku o dotację, podpisywanie umowy o dofinansowanie, pomoc w procesie postępowań przetargowych, aż po rozliczenie i kontrolę projektu. Koszt jest ustalany indywidualnie od wielkości projektu i zakresu inwestycji.