Siódmego września ruszył nowy nabór dotacji dla firm z województwa łódzkiego! Do zgarnięcia jest aż 300 tys. zł, a poziom dofinansowania obejmuje aż 85%!

Jakie działania muszę podjąć, aby otrzymać dotację dla firmy?

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji w MŚP, polegających na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19. Dotacja dla firmy obejmuje działania, które powinny:
• być ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce, która ucierpiała w wyniku pandemii
• zwiększać jego odporności gospodarczą na kryzys.
Aby projekt został wybrany do dofinansowania należy pamiętać, że oba ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

Jakie wydatki są kwalifikowane w ramach projekt?

W ramach projektu można sfinansować:
• Wydatki na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, m.in.: zakup, wytworzenie, dostawę instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze;
• Zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych

Dotacja dla firmy nie przewiduje wynagrodzeń, podatków i….

Na wydatki wymienione poniżej, wnioskodawcy z całą pewnością nie otrzymają dotacji, a należą do nich:
Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie (nie stanowią one prac przygotowawczych i są niekwalifikowalne);
• podatki od towarów i usług (VAT);
• koszty pośrednie;
• kapitał obrotowy;
• wynagrodzenia pracowników;
• koszty związane z robotami budowlanymi;
• koszty związane z zakupem nieruchomości;
• wkład niepieniężny (w tym w formie wolontariatu);
• zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów;
• nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu komputerowego.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru, wnioskodawcy muszą spełnić 3 podstawowe kryteria, aby zakwalifikować się do wsparcia.
Po pierwsze wszyscy przedsiębiorcy posiadający siedzibę, oddział lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, co najmniej od 1 stycznia 2019 r.
Drugim istotnym kryterium jakie należy spełnić, aby otrzymać dotację dla firmy jest spadek przychodów. Porównywany jest tutaj spadek ogółem na poziomie min. 15% liczony jako stosunek łącznych przychodów w roku 2021 do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, zgodnie ze wzorem poniżej:

[(suma przychodów ogółem 2021 – suma przychodów ogółem 2019)/suma przychodów ogółem 2019] x 100%

Trzecim kryterium jest limit pomocy de minimis przysługujący przedsiębiorcy w wysokości 200 tys. euro w ciągu 3 ostatnich lat podatkowych. Przekroczenie tego przysługującej kwoty przekreśla możliwość otrzymania dotacji dla firmy. Należy pamiętać, że do limitu wlicza się również pomoc de minimis udzielona wszystkim powiązanym podmiotom z Wnioskodawcą.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków trwa od 7 września 2022 r. godz. 8.00 do 28 września 2022 r. godz. 16.00.
Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą udostępnionego systemu informatycznego IP w formie elektronicznej, a każdy przedsiębiorca ma możliwość otrzymać dotacje dla firmy wyłącznie w ramach jednego wniosku. Należy również pamiętać, że w trakcie trwania naboru Wnioskodawcy nie mają możliwości wycofania wniosku o dofinansowanie.
Instytucja ogłaszająca konkurs uczula także, aby nie czekać do ostatniego dnia naboru z uwagi na możliwość przeciążenia systemu informatycznego. Jeśli mamy więc gotową dokumentację, dobrze złożyć ją wcześniej.
Warto również nadmienić, że kolejność złożenia wniosków nie jest brana pod uwagę na etapie oceny.

Zainteresowani? Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami! Chętnie wspomożemy kolejnych Wnioskodawców na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, a także później w momencie rozliczenia dotacji. Wsparliśmy już setki klientów w pozyskaniu dotacji na rozwój swojej firmy. Jeśli spełniasz wymagania konkursu, zgłoś się do nas, wspólnie opracujemy dokumentację aplikacyjną! 🙂

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienia Prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

Te pliki cookies są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć na naszej stronie.

Techniczne
Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Odrzucam wszystkie usługi
ZAPISZ
Akceptuję wszystkie usługi
Open Privacy settings