fbpx

Audyt innowacji i audyt wzorniczy

Co oferujemy?

Pomagamy firmom ocenić potencjał innowacyjnuy i rynkowy innowacji produktowej lub procesowej pl, którą planują wdrożyć. 

Opracowujemy audyty wzornicze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie  2.3.5 Design dla przedsiębiorców. 

 

 

 

Zakres audytu obejmuje:

  • analizę aktualnej pozycji rynkowej firmy (silne i słabe strony),
  • analizę innowacji pod kątem konkurencji,
  • określenie szans i zagrożeń wdrożenia
  • analizę innowacji pod kątem spełnienia potrzeb klientów,
  • opracowanie modelu biznesowego dla projektu,
  • przygotowanie  planu wdrożenia i briefu projektowego.